Резултати от последни изследвания

Измерване, наблюдение, изобразяване плътността на мощност на GSM/UMTS базови станции...

Проектиране и конструиране на микровълнов генератор

Параметрична зависимост на SAR в плосък фантом от размера на FDTD клетка

Изследване на разпространението на електромагнитно поле, създавано от полувълнов дипол...

Биологични ефекти от електромагнитни полета

Резултати от други изследвания 

 

  

 

 

 

 

 

               Добре дошли
                    в сайта на

               

Лаборатория „Мобилни комуникации”

Лабораторията по мобилни комуникации е създадена през 2002 г. В нея се провеждат лабораторни упражнения по дисциплините:

 • „Мобилни комуникации” за студенти от III курс, специалности „Телекомуникационни технологии” и „Телекомуникационна информатика” виж повече... 
 • „Радиокомуникионна техника” за студенти от III курс, специалност „Безжични комуникации и разпръскване” виж повече...

 • „Мрежи за абонатен достъп” за студенти от III курс, специалности „Телекомуникационни технологии” и „Телекомуникационна информатика” виж повече... 
  Провеждат се научни изследвания в следните области:

  Числено моделиране на електромагнитни полета, фокусирано върху интердисциплинарни области виж повече...

  Измерване плътността на мощност от GSM/UMTS базови станции в градска среда виж повече...

  Проектиране и конструиране на микровълнов генератор виж повече...
 •          Уеб дизайн - Makaveli Studio                   Лаборатории | Публикации | Състав и контакти | Новини